Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la usabilidad y seguridad de la página web y obtener datos estadísticos de la navegación de los usuarios. Si está de acuerdo pulse ACEPTAR o continúe navegando. Más información en Política de Cookies.

Oposiciones Sergas Mecánicos

Mecánicos

OFERTADAS 17 PLAZAS

DOG 29/03/2019

TEMARIO:

Parte específica. 

Tema 1.- A Constitución española: Principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na Constitución.

Tema 2.- O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu Presidente. A Administración Pública galega.

Tema 3.- A Lei Xeral de Sanidade: fundamentos e características. Competencias das Administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.

Tema 4.- O Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde. Clasificación do Persoal Estatutario. Dereitos e deberes. Adquisición e perda da condición de persoal estatutario fixo. Mobilidade do persoal. Xornada de traballo, permisos e licencias. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.

Tema 5.- O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Provisión e selección de prazas. Réxime retributivo. Xornada de traballo. Permisos e licencias.

Tema 6.- A Lei de saúde de Galicia. O sistema sanitario de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde.

Tema 7.- A Atención Primaria da Saúde: concepto e características xerais. A ordenación da Atención Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección. Asistencia especializada: concepto e características xerais. A ordenación da atención especializada na Comunidade Autónoma de Galicia. Órganos de dirección.

Tema 8.- Saúde Laboral: concepto. Principais riscos nas IISS e medidas de prevención. Principios básicos do Plan Xeral de prevención de riscos laborais do Sergas.

Parte específica. 

Tema 9.-Soldadura eléctrica. Introdución á soldadura eléctrica. Tipos de soldaduras eléctricas. Electrodos.

Tema 10.-Soldadura con chama. Gases empregados. Manipulación e coidados. Accesorios para a condución de gases. Tipos de sopletes. Regulación e control da chama. Metais de aportación.

Tema 11.-Máquinas ferramentas. Clases de ferramentas. Condicións de traballo. Taladradora. Plegadora. Cizalla. Amoladora. Torno. Fresadora. Limadora. Serras mecánicas. Esmeriladora.

Tema 12.-Ferramentas de man e utilización. Tipos de ferramentas. Utilización: Limado. Roscado. Aserrado. Cincelado. Burilado. Afiado de brocas. Técnica do tradeado.

Tema 13.-Instrumentos de medida e verificación. Ferramentas de medida. Unidades de medida.

Tema 14.-Principios xerais da física. Enerxía. Rendemento. Estado dos corpos. Presión. Movemento. Forzas. Dilatación. Peso específico. Densidade.

Tema 15.-Mecánica xeral. Propiedades de materiais metálicos férreos e non férreos. Tornillería. Rodamentos. Graxas. Aceites.

Tema 16.-Construcións metálicas. Trazado, cortado, mecanizado e conformado de chapas, perfís e tubos.

Tema 17.-Sistemas hidráulicos e pneumáticos. Conceptos básicos. Compoñentes dunha instalación e as súas características. Esquemas pneumáticos e electroneumáticos básicos. Compresores. Fluídos. Filtros. Desecadores. Aplicacións prácticas. Medidas de seguridade.

Tema 18.-Frío industrial e doméstico. Conceptos básicos. Interpretación de planos. Ferramentas. Evaporadores. Compresores. Tipos de compresores. Materiais e elementos de regulación e control. Gases empregados en refrixeración. Diagnóstico e localización de avarías. Simboloxía.

Tema 19.-Climatización. Conceptos básicos. Temperatura. Movemento do aire. Pureza do aire. Frío. Calor. Caloría. Frigoría. Salto térmico. Zona de confort. Termómetro húmido. Termómetro seco. Humidade absoluta. Humidade específica. Humidade relativa. Calor sensible. Calor latente. Entalpía. Ábaco psicrometrito. Clasificación dos equipos de climatización e os seus compoñentes.

Tema 20.-Mantemento de instalacións. Grupo electróxeno. Torres de refrixeración. Grupos de vacío. Correo pneumático. Compresores pneumáticos. Gas natural. Propano. Butano.

Tema 21.-Mantemento de maquinaria de lavandería, cociña e esterilización. Lavadoras. Centrifugadora. Secadoras. Calandras. Repasado. Marmitas. Sartenes basculantes. Freidoras. Fornos. Trens de lavado. Cintas transportadoras.

Tema 22.-Gases medicinais: Composición, clasificación e seguridade. Depósitos crioxénicos. Fontes de subministración. Elementos de regulación.

Tema 23.-Gases industriais. Acetileno. Argón. Osíxeno industrial. Nitróxeno industrial. Propiedades físicas. Propiedades químicas.

Tema 24.-Botellas de gases. Identificación. Etiquetaxe. Partes dunha botella. Almacenamento e transporte.

Tema 25.-Sistemas contra incendios. Rede de distribución. Grupo de presión. Bocas de incendios equipadas. Rociadores. Extintores.

Tema 26.-Mantemento mecánico. Tipos de mantemento: correctivo, preventivo e predictivo. Plans de mantemento preventivo de maquinaria e equipo industrial.

Tema 27.-Protección medioambiental. Nocións básicas sobre contaminación ambiental. Principais riscos medioambientais relacionados ás funcións da categoría.

Tema 28.-Prevención de riscos laborais. Riscos laborais específicos nas funcións do mecánico, medidas de protección individuais e colectivas ás funcións da categoría.

 

Nuestros métodos

  • PRESENCIAL
    Clases impartidas por funcionarios y profesionales altamente cualificados.
  • A DISTANCIA
    Sigue las clases en vivo y en directo como si estuvieses en el aula.
  • SEMIPRESENCIAL
    Significa que puedes asistir en presencia o seguir las clases a distancia indistintamente.
  • ELIGE TU MÉTODO

INSCRÍBETE AHORA

No esperes más, descarga la hoja de inscripción y empieza a prepararte cuanto antes.

DESCARGAR

AVISO DE PLAZAS

Déjanos tus datos y te avisamos cuando salgan las oposiciones que te interesan.

AVISARME

TECAD OPOSICIONES S.L CIF: B70494463

Academia especializada en oposiciones desde 1986. Clases de apoyo y preparaciones especiales.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - COOKIESDesarrolla iLatina