Oposiciones de auxiliar de biblioteca de la Xunta de Galicia

¡Apúntate ya!

 • OFERTADAS
 • 15 PLAZAS LIBRES
 • 58 PLAZAS PROMOCIÓN INTERNA
 • OFERTADAS
 • 8 PLAZAS LIBRES
 • 27 PLAZAS ESTABILIZACIÓN

  Solicita toda la información

  Oposiciones Auxiliar de Bibliotecas de la Xunta

  Requisitos

  Graduado en ESO, graduado escolar, técnico (ciclo formativo de grado medio) o equivalente.

  Oposiciones de Auxiliar de Biblioteca

  Pendiente de definir en la nueva convocatoria

  Temario oposiciones auxiliar de biblioteca

  Descarga el temario AQUÍ

  TEMARIO

  Parte común:

  Tema 1. A Constitución española. Visión xeral e especial referencia aos dereitos fundamentais e liberdades públicas.

  Tema 2. A Coroa. As Cortes Xerais. Composición, atribucións e funcionamento. O Tribunal Constitucional. O Consello Xeral do Poder Xudicial.

  Tema 3. A Administración central do Estado. O Goberno. O presidente do Goberno e os ministros.

  Tema 4. O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación. Os recursos administrativos: concepto e clases.

  Tema 5. O Estatuto de autonomía de Galicia. Competencias da Comunidade Autónoma. A Xunta de Galicia e o seu presidente.

  Tema 6. O Parlamento de Galicia. A Administración pública da Comunidade Autónoma. O Consello da Xunta. Organización e estrutura das consellerías.

  Tema 7. O persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma. Persoal funcionario e persoal laboral. Criterios diferenciadores.

  Tema 8. A Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia. Sistemas de acceso. Provisión de postos de traballo.Situacións administrativas dos funcionarios. Dereitos e deberes.

  Tema 9. Persoal laboral. O convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia.

  Tema 10. A Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sindical: a liberdade sindical e a representatividade sindical.

  Parte específica:

  Tema 1. As bibliotecas e os arquivos. Tipoloxía, características e funcións. As bibliotecas e arquivos de Galicia.

  Tema 2. As bibliotecas públicas, funcións e servizos.

  Tema 3. O proceso técnico dos fondos nas bibliotecas e nos arquivos.

  Tema 4. Os servizos: a información e atención ao público en bibliotecas e arquivos; a referencia; o préstamo.

  Tema 5. As seccións infantís e xuvenís. A animación á lectura.

  Tema 6. As seccións especiais nas bibliotecas: publicacións periódicas, fonoteca, materiais audiovisuais e publicacións electrónicas.

  Tema 7. A automatización dos servizos bibliotecarios. Os sistemas máis utilizados nas bibliotecas e arquivos galegos. A internet nas bibliotecas.

  Tema 8. Os catálogos e os instrumentos de descrición nas bibliotecas e nos arquivos. A clasificación decimal universal e os encabezamentos de materias. A ordenación topográfica dos fondos.

  Tema 9. Normas fundamentais de mantemento e conservación das diferentes coleccións das bibliotecas e arquivos.

  Tema 10. A normativa vixente en Galicia en relación con bibliotecas, arquivos e patrimonio documental e bibliográfico

  Auxiliar de Bibliotecas de la Xunta

  Queremos acompañarte en la preparación del estudio de las oposiciones de administrativo
  icon

  formación

  PRESENCIAL/
  Asiste en persona a las clases en nuestro centro de preparación.
  Inscribirse
  icon

  formación

  A DISTANCIA/
  Sigue las clases en vivo y en directo como si estuvieses en el aula.
  Inscribirse
  icon

  formación

  SEMI-PRESENCIAL/
  Significa que puedes asistir en presencia o seguir las clases a distancia indistintamente.
  Inscribirse
  tecad

  ¿Por qué elegir Tecad Oposiciones?

  Tecad es la academia de oposiciones Nº1 en Coruña. Nuestros resultados son los más altos de las oposiciones ¡Confía en nosotros y en nuestro trabajo!

  Garantías de éxito:

  Con entrenamiento continúo con tests, casos prácticos y simulacros de examen de las últimas oposiciones convocadas.

  Avisos y atención personalizada

  Fechas de los exámenes, convocatorias, ofertas de empleo público y los resultados obtenidos

  Profesorado experimentado

  Constituido por funcionarios y otros profesores que cuentan con una amplia experiencia en la preparación de anteriores convocatorias.

  Formación a tu medida:

  Ofrecemos tutorización pedagógica con las pautas necesarias para convertirte en funcionario.

  ¿Quieres más información?

  Contáctanos sin compromiso